De nieuwsberichten en foto(s) die verschijnen op de onafhankelijke website van het KR-Nieuws worden gemaakt door onbezoldigde

medewerkers (vrijwilligers), gelieve dan ook geen teksten en foto(‘s) van deze website te gebruiken voor andere doeleinden zonder toestemming

Gratis zoekertje plaatsen

Zoekertjes

Webcam Kortrijk

Protected by Copyscape Duplicate Content Check


Uw zaak in de kijker Uw zaak in de kijker Uw zaak in de kijker

Kortrijk - Heule - Bissegem - Bellegem - Rollegem - Marke - Kooigem - Aalbeke - Harelbeke - Avelgem - Zwevegem - Anzegem - Deerlijk - Gullegem - Heestert - Kuurne - Menen - Waregem

Kortrijk Regionaal Nieuws - West-Vlaams Nieuws

Uw zaak in de kijker

De drie Moren

Kortrijk koopt 6 nieuwe verkeersanalysetoestellen


Acht jaar geleden kocht de stad 6 verkeersanalysetoestellen. Ondertussen zijn ze aan vernieuwing toe. De stad koopt 6 nieuwe toestellen en gunde in het college van 28 november de opdracht aan de firma Krycer uit Ternat (€ 21.925,20 BTW incl.). De nieuwe radars leveren de digitale resultaten van de metingen eenvoudiger aan. Zo kunnen de gegevens sneller verwerkt worden.


Verkeersanalysetoestellen zijn niet te verwarren met “flitstoestellen”.  De onopvallende verkeersanalysetoestellen meten hoeveel voertuigen er passeren van de verschillende categorieën (tweewielers, auto’s of vrachtwagen ’s) en hoe snel ze rijden. Aan de hand van deze informatie kan de stad op objectieve wijze te weten komen of het snelheidsbeeld van een straat klopt. Wordt er te snel gereden of niet? Maar ook of de wegencategorisering klopt. Want bepaalde straten zijn naar gelang hun categorisering ingericht om meer of minder verkeer te verwerken. Zo kan een gewestweg meer verkeer aan dan een lokale verbindingsweg. Ook de tonnagebeperkingen wordt gestuurd op basis van deze metingen.


Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “Meten is weten. Dergelijke toestellen zijn cruciaal om ons mobiliteitsbeleid te staven met objectieve gegevens. We kunnen er ook belangrijke evoluties mee meten, zoals een mogelijk toenemend gebruik van de fiets in onze stad. Het helpt ons bijvoorbeeld ook om objectief te kunnen oordelen over de noodzaak van het aanbrengen van snelheidsremmers in een straat."


Verkeershinder vanaf 27 februari

Stasegemsestraat onderbroken

Vorig jaar werd de Stasegemsestraat geasfalteerd. Door die werken zijn er nu aanpassingen nodig aan twee riooldeksels in de straat. Aannemer NV Colas voert dit uit op woensdag 1 en donderdag 2 maart 2017. Om de hinder te beperken koos de stad een uitvoeringsdatum in een schoolvakantie. De Stasegemsestraat wordt onderbroken ter hoogte van de werkzone. Hierdoor is er enkel plaatselijk verkeer mogelijk. Er is een wegomlegging voorzien via de Vredelaan en de Jan Breydellaan.

Bruyningepad onderbroken door asfalteringswerken eco-veloduct

De voorbije maanden legden stad Kortrijk, AWV en az groeninge een fietsverbinding aan tussen het Bruyningepad en de Marionetten en bouwden ze een betonnen tunnel waar de Ziekenhuisweg doorloopt. De Ziekenhuisweg is de nieuwe weg die de verbinding maakt tussen de Kennedylaan en het Ei. Boven de tunnel loopt het eco-veloduct.


Volgende week asfalteert de aannemer het eco-veloduct en ook het fietspad tussen het Bruyningpad en Hoeve te Couckx. Door deze werken zal van maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart een deel van het Bruyningepad (fietsverbinding tussen Bruyningstraat en Kennedylaan) afgesloten zijn. Enkel het deel van het fietspad tussen de Bruyningstraat en de wijk Rodenburg is open. Fietsers met bestemming Kennedylaan worden vanaf de wijk Rodenburg omgeleid via Gerard Davidstraat, Karel van Manderstraat, Cannaerstraat, Marionetten en President Kennedylaan. Voor fietsers met herkomst Kennedylaan en bestemming Bruyningstraat geldt deze omlegging in de omgekeerde richting. De omleggingsroute is aangeduid met fietsbewegwijzering.

Beurtelings verkeer in Groeningestraat

In voorbereiding van de verlaging van de Leieboorden zijn er in de Groeningestraat van 27 februari tot 3 maart nutswerken ter hoogte van het Deken Zegerplein. Verkeer richting Grote Markt blijft mogelijk met beurtelings verkeer.

Verlaging Leieboorden

Op 1 maart starten de werken voor de verlaging van de Leieboorden. In de eerste fase (maart – juni 2017) is de werkzone Guido Gezellestraat, Konventstraat en het Broelbrugje tot aan Dam.
- De woningen en handelszaken uit de werkzone blijven te voet bereikbaar. Plaatselijk is er een omlegging voorzien voor fietsers.
- Bezoekers kunnen parkeren in de omliggende Parkings: P Budabrug, P Broeltorens, P Houtmarkt.
- Dam blijft bereikbaar via Overleiestraat-Budabrug-IJzerkaai of via Dolfijnkaai-Leiebrug-Broelkaai-Kapucijnenstraat-Korte Kapucijnenstraat.
- De Budastraat blijft bereikbaar via
de Overleiestraat.

Nutswerken Kloosterstraat nog niet klaar

Eandis, het distributienetbedrijf voor gas en elektriciteit, voert sinds 16 januari werken uit in de Kloosterstraat. De middendrukgasleiding onder het trottoir in de Kloosterstraat wordt vervangen. Deze werken duren langer dan gepland. Tot 10 maart blijven de omleggingen gelden: verkeerssituatie blijft van toepassing t.e.m. vrijdag 10 maart .
- Verkeer met herkomst Markeplaats, Vagevuurstraat en bestemming/richting Hellestraat moet omrijden via de Marktstraat – Baliestraat. Omgekeerd is dit van toepassing voor alle verkeer dat via de Hellestraat of de Kleine Pontestraat naar de omgeving/richting Markeplaats wil.
- Het fietsverkeer kan omrijden via het Markebepad en de Vagevuurstraat.

Beekstraat

De afbraakwerken aan de “Krokanto” op de hoek van de Oudenaardsesteenweg met de Beekstraat konden niet plaatsvinden zoals voorzien in december 2016. Dit staat nu ingepland van 27 februari tot 3 maart. Tijdens deze werken geldt er in de Beekstraat éénrichtingsverkeer vanaf de Oudenaardsesteenweg richting Deken Camerlyncklaan. Voor het verkeer in de omgekeerde richting is er een omlegging voorzien via de Deken Camerlyncklaan en de André Devaerelaan. Fietsers kunnen wel in beide richtingen rijden.

Werftransporten naar CM-site St-Janslaan

Op maandag 6 maart voert aannemer MGB opnieuw betonneringswerken uit op de voormalige CM-site in de Sint-Janslaan. Vanaf ’s morgens vroeg zullen vrachtwagens af en aan rijden om beton te storten. De vrachtwagens rijden naar de werf via de Gentsepoort, Plein, Romeinselaan, Veemarkt en Sint-Janslaan. Ze rijden terug weg via dezelfde route. Het charter werftransport laat normaal geen werftransport toe aan de begin- en eindtijden van de school. Voor deze betonneringswerken geldt een uitzondering. Het procedé vereist dat alles in één beweging gebeurt. De aannemer kan de aan- en afvoer van beton dus niet onderbreken. De werken kunnen niet plaatsvinden in de krokusvakantie. Betonneringswerken vereisen in aanleg droog weer. Volgende week wordt regen voorspeld. Politiezone Vlas houdt extra toezicht. De aannemer is genoodzaakt om op 6 maart de Sint-Janslaan af te sluiten voor alle verkeer. Er is omlegging voorzien via Veemarkt, Wandelingstraat, Graaf Boudewijn IX laan, Zwevegemsestraat, …Nutswerken in de Bellegemsestraat en Walleweg

Vanaf 27 februari voert Eandis werken uit in de Bellegemsestraat (tussen de Roodhuisweg en de Walleweg ) en aansluitend in de Walleweg (tussen Bellegemplaats en de Priesteragestraat). Eandis legt nieuwe middenspanningskabels aan en renoveert aansluitend de hoogspanningscabine in de Bellegemsestraat rechtover huisnummer 35. Deze vernieuwingswerken zijn nodig om ook in de toekomt de bedrijfszekerheid van het elektriciteitsnet te garanderen. Tot 10 maart wordt er gewerkt in de Bellegemsestraat (tussen Walleweg en de Roodhuisweg). Het doorgaand verkeer blijft beurtelings mogelijk. In de werkzone kan er niet geparkeerd worden. Aansluitend werkt Eandis in de Walleweg . Eerst in het deel tussen Bellegemplaats en de Processiestraat en aansluitend in het deel tussen de Processiestraat en de Priesteragestraat. De werfzone zal telkens afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer. De kruispunten Walleweg/Processiestraat en Walleweg/Priesteragestraat blijven steeds open. Er zijn plaatselijke omleggingen voorzien.


Werftransporten naar CM-site St-Janslaan

Op maandag 6 maart voert aannemer MGB opnieuw betonneringswerken uit op de voormalige CM-site in de Sint-Janslaan. Vanaf ’s morgens vroeg zullen vrachtwagens af en aan rijden om beton te storten. De vrachtwagens rijden naar de werf via de Gentsepoort, Plein, Romeinselaan, Veemarkt en Sint-Janslaan. Ze rijden terug weg via dezelfde route. Het charter werftransport laat normaal geen werftransport toe aan de begin- en eindtijden van de school. Voor deze betonneringswerken geldt een uitzondering. Het procedé vereist dat alles in één beweging gebeurt. De aannemer kan de aan- en afvoer van beton dus niet onderbreken. De werken kunnen niet plaatsvinden in de krokusvakantie. Betonneringswerken vereisen in aanleg droog weer. Volgende week wordt regen voorspeld. Politiezone Vlas houdt extra toezicht. De aannemer is genoodzaakt om op 6 maart de Sint-Janslaan af te sluiten voor alle verkeer. Er is omlegging voorzien via Veemarkt, Wandelingstraat, Graaf Boudewijn IX laan, Zwevegemsestraat, …


SiteLock

Poëzie door Kortrijkzaan Christiaan Raes
               © foto jvgkVerleiding

Spinnend in een sponde
als kat en hond
en cocoonende vlinders
nu nog grijs,
straks kakelbont

voorlopig peis en vree
een poes gedwee
straks misschien: een muis miauwt
een kat die krauwt

wie weet: champagnefles
en bijenhoning

jij bent prinses
maar ik ben koning


© foto JVGK

Schouwburgplein enkele dagen afgesloten voor verhuis van

Mijn Pop-uprestaurant