kr-nieuws.be

Werken tentoonstellingssite Abby in Kortrijk van start

© foto JVGK

© foto JVGK

© foto JVGK

Werken tentoonstellingssite Abby in Kortrijk van start

 

Op eind 2024 zal in het Begijnhofpark het gloednieuwe museum openen. Op de site van de Groeninge abdij zal met Abby een tentoonstellingssite voor beeldende kunsten openen om u tegen te zeggen. Na de afbraak van het voormalige museum 1302 is half november het startschot gegeven van de bouwwerken van Abby.

“Met Abby zullen we de ontbrekende schakel in de Kortrijkse cultuurinfrastructuur kunnen verwezenlijken: een hoogwaardige site die ons zal toelaten ook op vlak van beeldende kunsten topniveau te halen! Een stevige investering van 16,7 miljoen euro waarvan 7,5 miljoen euro Vlaamse middelen”, vertelt Axel Ronse, schepen van cultuur.


“Aannemer Artes Depret – Artes Roegiers is van start gegaan met de bouwwerken van Abby. De werken zullen duren tot juni 2024. In het najaar van 2024 zal Abby dan ook haar deuren kunnen openen. In de eerste fase ligt de focus volledig ondergronds. Daar komen de state-of-the-art tentoonstellingszalen die klimatologisch perfect uitgerust zullen zijn om topstukken uit binnen- en buitenland te tonen. Eerst wordt de bouwput beschoeid met CSM wanden, wat inhoudt dat er sleuven in de gronden worden uitgefreesd om vervolgens met beton vol te storten zodat een betonwand ontstaat in de grond.


Later volgt nog een grondwatertafelverlaging en het verder uitgraven van de bouwput tot 8 meter diep vooraleer de kelders zelf gemaakt kunnen worden. Tijdens deze werken ondergronds zullen intussen ook werken worden uitgevoerd binnen de beschermde gebouwen die ook deel zullen uitmaken van Abby. Ook het archeologisch onderzoek wordt intussen verder gezet. Eind augustus 2023 zullen de werken zich bovengronds verplaatsen: na het afdekken van de ondergrondse tentoonstellingsruimtes volgt de ruwbouwfase van het nieuw op te trekken paviljoen.”


Tussen de afbraak van het voormalige museum 1302, dat verhuisd is naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk, en de start van de werken aan Abby vond de eerste fase van het archeologisch onderzoek plaats op de site. Het archeologisch onderzoek zal afgerond zijn in februari 2023. / © foto’s JVGK