kr-nieuws.be

Peter Van Herzeele

Vrijwillige  Medewerker KRN

Thuiszorg Familiezorg biedt jobs aan

Charlotte Wijffels, Isabelle Plets, Nele Van Nieuwkerken, Lies Van Moerkerke /© foto JVGK

Thuiszorg Familiezorg biedt jobs aan

 

Zaterdag hield Thuiszorg Familiezorg regio Kortrijk een infodag rond jobs die ze aanbieden. Je kreeg er alle info over vacatures van verzorgende/zorgkundige, kraamverzorgende, huishoudhulp, thuiszorgverantwoordelijke, medewerker administratie en onthaal.

 

Familiezorg West-Vlaanderen vzw is een autonome en integrale thuiszorgdienst. Met meer dan 70 jaar ervaring biedt Familiezorg vzw Nationaal een volledig thuiszorgaanbod van professionele en vrijwillige zorg, ook in regio Kortrijk. Je kan bij hen terecht voor onder andere gezinszorg, eerste zorg bij thuiskomst uit het ziekenhuis, kraamzorg, oppashulp, praktijkhulp, info en advies, vorming en meer. “We weten maar al te goed hoe belangrijk onze werkomgeving is. Als deze te weinig aansluit bij onze behoeften, talenten en kwaliteiten, dan kan onze energiebalans in onevenwicht raken”, duidt Lies Van Moerkerke, regionaal diensthoofd van Thuiszorg Familiezorg Regio Kortrijk. “Veel mensen verlangen naar een werksituatie waarin ze zich erkend en gewaardeerd weten, rechtstreeks bijdragen tot het geluk van anderen, hun ervaringen kunnen delen en waarin een beroep gedaan wordt op hun medeverantwoordelijkheid en initiatief. Deze behoeften sluiten naadloos aan bij een opdracht binnen onze dienst. Evenwaardigheid en verbindende communicatie staan bij ons centraal. En in de thuiszorg beteken je echt iets voor anderen.”

 

Om de mogelijkheden van een job bij Thuiszorg Familiezorg te tonen en uit te leggen organiseerde regio Kortrijk een infomoment in haar regiohuis in de Rijselsestraat 32 in Kortrijk. “De vele kandidaten/geïnteresseerden zijn nieuwsgierig en enthousiast. We noteren hun gegevens en profiel en duiden wat precies welke job/vacature inhoudt en wat de opleiding tot verzorgende/zorgkundige is. We geven uitleg, ook via diverse brochures, over vrijwilligerswerk, oppashulp, info en advies en vorming in de regio Kortrijk. Er zijn ook stages voorzien”, vertelt opleidingscoördinator Nele Van Nieuwkerke.

Charlotte Wyffels staat in voor het onthaal en de administratie.

 

Warmste Week

 

Thuiszorg Familiezorg doet ook iets rond De Warmste Week. “Binnen onze diensten steunen we via De Warmste Week het project ‘Zuurstof voor gezinnen in kansarmoede’.


We zijn blij dat dit thema aandacht krijgt. Veel van onze medewerkers immers zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor gezinnen in kansarmoede. Vrijwillige buddy’s stappen met kinderen en jongeren de wereld in. De buddy’s ondernemen samen met kinderen en jongeren die in kansarmoede opgroeien kleine activiteiten met een groots effect: samen het bos in trekken, naar de voetbal gaan, knutselen, een bezoekje aan de bib. Door deze individuele, hartelijke gezelligheid en het samen op weg gaan, hopen we bij te dragen tot meer (zelf)vertrouwen, sterkere identiteit, verbinding, zuurstof voor kinderen, jongeren én hun ouders, én tot een eigen plek binnen onze samenleving”, aldus diensthoofd Isabelle Plets. / PVHK / /© foto JVGK