kr-nieuws.be

@llemaal Digitaal: 350 laptops versterken kwetsbare leerlingen uit het Kortrijkse basis- en secundair onderwijs

© foto JVGK

In maart 2020, het begin van de covid-pandemie, startte de stad een donatieactie van laptops onder de vleugels van het stedelijk project @llemaal Digitaal. Toen signaleerde vrijwel elke basis- en secundaire school dat er, ondanks verschillende inspanningen, niet genoeg kwaliteitsvol materiaal kon voorzien worden voor kwetsbare leerlingen om digitaal les te krijgen. Velen van hen hadden thuis geen laptop of tablet ter beschikking, of er was gebrekkig internet. In maart 2020 ging het om een eerste verdeling van 120 laptops.

Na de evaluatie van twee jaar werking zien we al meer dan 350 laptops verdeeld onder kwetsbare Kortrijkse leerlingen. Begin 2022 werd de donatieactie versterkt door een structurele samenwerking met vzw Ondernemers voor een Warm België om de instroom van kwaliteitsvol materiaal te blijven garanderen.


Vzw Ondernemers voor een Warm België heeft als doel om zoveel mogelijk kwetsbare gezinnen te voorzien van digitale ondersteuning, voornamelijk via het doorschenken van hardware. De organisatie mikt op een jaarlijkse schenking van minstens 50 laptops aan de stad. Dat aantal wordt aangevuld met afgeschreven laptops van de stad zelf die zo een tweede leven krijgen. De sociale diensten staan in voor de detectie en verdeling aan kwetsbare gezinnen, voor zij met kinderen bijvoorbeeld via de brugfiguren of de (zorg)leerkrachten van de school. De Kortrijkse Bib staat in voor de kwaliteitsgarantie en het eerste onderhoud.

Vandaag, woensdag 29 juni, krijgen 30 leerlingen van de basisscholen voor buitengewoon onderwijs MPI Pottelberg, BEMOK en MPI De Kindervriend laptops geschonken. Voor de leerlingen, de leerkrachten en de ondersteunende teams van MPI Pottelberg zijn de laptops een opsteker. De school maakt steeds meer gebruik van  digitale platformen voor de begeleiding van de leerlingen in al hun diversiteit. Digitale tools voor communicatie en het gebruik van nieuwe media passen ze niet enkel toe tijdens de lessen maar ook tijdens hun therapieën en thuis bij de leerlingen. Met de laptops kunnen ze ook tijdens de zomervakantie met elkaar en met de school live in contact komen. En na de zomervakantie gaan ze verder met de laptops aan de slag. Zo voorzien de leerkrachten binnen de lessen ook ruim de tijd om de digitale wereld te ontdekken


Binnen het stadsproject @llemaal Digitaal is er bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen, in het bijzonder voor kinderen. Bij contact met de sociale diensten, via de school of het gezin, wordt gekeken of er naast de nood aan een laptop ook andere digitale ondersteuning dienst kan doen. Zo wordt gecheckt of er thuis een betere of goedkopere internetverbinding nodig is en is er begeleiding naar het bredere opleidingsaanbod van @llemaal Digitaal.Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang

Alle laptops voldoen aan de nodige kwaliteitsstandaarden om via digitale weg in contact te staan met de leerkracht en om moderne (onderwijs)software voor de komende jaren te kunnen ondersteunen, op maat van de noden van de leerling. Alle laptops zijn voorzien van een recent Windows besturingssysteem en een up to date versie van Microsoft Office. De scholen verdelen de laptops en ondersteunen de leerlingen in het gebruik van de laptop en de software. / © foto JVGK