kr-nieuws.be

Peter Van Herzeele

Vrijwillige  Medewerker KRN

Geslaagde reünie in Athena campus 3 Hofsteden

We herkennen recht vooraan Philippe De Coene, directeur Kelly Desimpelaere en initiatiefnemers Yves Mourant en Fabian Vanderheyden / © foto JVGK

Geslaagde reünie in Athena campus 3 Hofsteden

 

KORTRIJK Zondagmorgen 7 mei kwamen 92 oud-leerlingen van de geboortejaren 60-70  samen in Athena campus 3 Hofsteden. Het is een initiatief van oud-leerlingen Yves Mourant en Fabian Vanderheyden.

 

PETER VAN HERZEELE

 

Al in 2020 was deze reünie gepland maar corona verhinderde dat. “We zijn blij met de opkomst want bijna elke aangeschrevene is opgedaagd. Het is natuurlijk ook het communietijd of Lentefeest voor vel kinderen”, aldus Yves. “We konden dit klaarstomen op 2 maand tijd”, glundert Fabian. De aanwezigen kregen een drankje en een receptie aangeboden en een toer door de nieuwe gebouwen en realisaties. “Tezelfdertijd is er ook een opendeurdag”, weet Yves. Stephan Balcaen (50) van Vloerwerken Stef, zat er op de banken van 1982 toot 1985. “Ik volgde hier de Moderne. Het was tof en goed maar de leraar zei dat ik slim was maar dat het er niet uit kwam (lacht), ik werkte veel liever met mijn handen dan met mijn hoofd.”

 

“Het echte leven leren kennen”

 

Een opgemerkte oud-leerling was huidig schepen van Welzijn en voorzitter OCMW Philippe De Coene, die er in 1971 het middelbaar volgde. “Ik heb er nooit spijt van gehad dat ik hier terecht kwam, integendeel. Het is een goede school met goede leerkrachten. Ik heb hier erg goede herinneringen aan. Ik was een jongen van de stad en deed het lager in de Lekkerbeetstraat. Op aanraden van mijn oom en vader trok ik naar de Drie Hofsteden, zo noemde de school toen. Dat was toen een unicum binnen het nieuwe VSO, het Vernieuwd Secundair Onderwijs, moest je 12 leerlingen hebben om een klas te starten: ik was de twaalfde. Mijn oom en vader vonden dat ik als stadjongen hier het echte leven ging leren kennen. We konden ravotten op het braakliggend stuk tereinn en op de SV voetballen dat naast café Het Piroen lag, wat we ook ontdekten (knipoogt). Dat ware mooie tijden. Ik herinner mij ook meneer Vandorpe. Als 13-,14-jarige leerde ik veel van zijn inzichten in en over de samenleving”, vertelt Philippe die het fantastisch vindt hoe oud-leerlingen zoveel  andere oud-leerlingen samenbrengen om te praten en herinneringen op te halen.


Ook Dominique Viaene is die mening toegedaan. “Ik zat hier op school en ben later leerkracht geworden. Dan zie hoe onze jeugd soms omgaat met anderen. Het doet me denken aan mensen die voor de klas staan, ik zeg wel ‘voor’ en niet in de klas zoals het nu gezegd wordt. Wat ik vraag is dat jonge gasten respect hebben voor leraars”, aldus Dominique, die het ook fantastisch vindt dat er eindelijk een reünie gekomen is Misschien is dat voor herhaling vatbaar. Babbel gerust over het verleden maar vergeet het huidige niet.”

Enkele sfeer beelden van de reünie / © foto's krnieuws /JVGK