kr-nieuws.be

Alarmknoppen tegen levensbedreigende stalking beschikbaar bij
lokale politie

Alarmknoppen tegen levensbedreigende stalking beschikbaar bij lokale politie


Patrouille ter plaatse bij één druk op de knop
De mobiele stalkingalarmen die bij één druk op de knop zorgen voor een onmiddellijke politionele
tussenkomst, zijn verdeeld over de 19 West-Vlaamse politiezones. Voortaan kunnen slachtoffers van
levensbedreigende stalking er beroep op doen. Na de hervorming van het seksueel strafrecht vorige
donderdagavond in de Kamer, gaat het opnieuw om een belangrijke doorbraak in de strijd tegen
seksueel- en intrafamiliaal geweld.


Vrouwen worden in ons land buitensporig vaak blootgesteld aan geweld, een enorm onderbelicht
maatschappelijk probleem. Ook na het stopzetten van de relatie is voor veel vrouwen de nachtmerrie nog
niet voorbij. De politie registreert in ons land jaarlijks meer dan 20.000 aangiftes van stalking, in 62% van
de gevallen door ex-partners. Volgens de statistieken van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie (NICC) is het risico op geweld het hoogst als de dader een ex-partner is. Maar liefst 81% van
de vrouwen die door hun ex-partner worden gestalkt, zijn tegelijkertijd het slachtoffer van fysiek geweld.
Op nationaal vlak gaat het in ongeveer 110 gevallen om levensbedreigende situaties.


Daarom hebben vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, minister van
Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz beslist om
het stalkingalarm op nationale basis in te voeren, met ondersteuning door het Parket-Generaal van Gent.
Het is een fysieke knop die bijvoorbeeld verstopt wordt in de jaszak en verbonden is met de smartphone.
Bij één subtiele druk op de verborgen knop wordt de noodcentrale verwittigd. De politie is onmiddellijk
ter plaatse op basis van de locatiegegevens.


Proefprojecten groot succes
De beslissing door de ministers viel na een positieve evaluatie van een proefproject met mobiele
stalkingalarmen in Gent sinds 2019. Het resulteerde in 21 alarmoproepen met politionele tussenkomst en
10 arrestaties. Liefst 89,6% van de vrouwen voelt zich er aanzienlijk veiliger door. Gemiddeld bleek na zes
maanden dat het stalkingalarm niet meer nodig was. De uitrol van de stalkingalarmen wordt eerst
voorzien in West- en Oost-Vlaanderen.


Ook de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) experimenteert al sinds juni 2020 met een eigen
stalkingalarm. “We beschikten over 5 alarmen in de vorm van polsbanden, die door de slachtoffers zes
maanden gehouden mochten worden. Daarna volgde telkens een evaluatie. Sinds het begin van het
project hebben we 10 slachtoffers van stalking geholpen”, zegt afdelingshoofd Isabelle Degraeve van de
Sociale Politie van PZ Vlas.


“9 van de 10 slachtoffers waren vrouwen die door hun ex-partner belaagd werden. Eén slachtoffer was
een man wiens zoon hem bedreigde en belaagde. Meestal was de toekenning op initiatief van de Sociale
Politie van PZ Vlas, in enkele gevallen was dit op vraag van het CAW. De ervaring leert ons dat slachtoffers
zich veel veiliger voelen met een alarm. Er wordt niet vaak op gedrukt, namelijk slechts 2 keer sinds de
opstart. De nieuwe alarmknoppen zijn zeer welkom”, besluit Isabelle Degraeve van PZ Vlas.


Verdeeld over de zones
Voorlopig zijn er in West-Vlaanderen 145 van die alarmknoppen voorzien. Daarna komen er nog 105 stuks
bij. Federale Politie West-Vlaanderen zorgt voor de coördinatie en distributie. “De eerste lichting
alarmknoppen zijn nu verdeeld over de 19 politiezones. Elke zone krijgt er in de eerste fase 8 en wij
houden er enkele op reserve. De volgende lichting zal verdeeld worden op basis van de
bevolkingsaantallen. Daarnaast hebben we 15 smartphones die we in bruikleen kunnen geven aan de
slachtoffers, want de alarmknop werkt niet met iPhone. Apple laat geen externe apparaten toe om
handelingen uit te voeren op iPhones”, zegt hoofdcommissaris Alain De Laender, bestuurlijk directeurcoördinator van de federale politie West-Vlaanderen.


Het is telkens het parket dat zal beslissen over de toekenning van een alarmknop, op basis van
verschillende criteria. Zo moet de kans op geweld reëel zijn en moet het slachtoffer in geen geval nog
contact willen met de dader, behalve in het kader van de omgangsregeling met eventuele gezamenlijke
kinderen. Slachtoffers moeten hun aanvraag doen bij de lokale politiezones.


Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “Het stalkingalarm is een
krachtig middel voor de slachtoffers, politie en parket om snel en adequaat in te grijpen bij situaties die al
snel levensbedreigend kunnen worden. Voor de slachtoffers biedt het bescherming, zekerheid en mentale
rust. Het is een van de manieren waarop deze regering de strijd tegen seksueel- en intrafamiliaal geweld
op alle fronten opvoert. We zetten rasse schreden vooruit in onze strijd. Zo werd vorige donderdag ook het
nieuwe seksueel strafrecht goedgekeurd in het parlement.”